Podnebne spremembe

Podnebne spremembe so naša stvarnost. V vseh prvih sedmih mesecih leta 2017 so bile izmerjene ene najtoplejših temperatur ozračja od začetka sodobnega merjenje temperature.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul

“Ozračje in ocean se segrevata, količina snega in ledu se manjša, gladina morja pa se dviga.”

 (Peto poročilo Medvladnega panela o podnebnih spremembah – IPCC)

Globalno segrevanje ozračja in oceanov prikazuje tudi spodnja slika. Grafi prikazujejo spremembo temperature ozračja (rdeči grafi) in oceanov (modri grafi) od leta 1910 do 2010. Rdeč pas na grafu prikazuje nihanje temperatur ob upoštevanju vpliva človeka na podnebne spremembe, moder pas pa spreminjanje temperatur brez človeškega vpliva. Črna grafa prikazujeta taljenje snežne odeje na Antarktiki in Arktiki.

kaja sm.png

VIDEO: Časovni prikaz sprememb okolja

MIGRACIJE ZARADI SPREMEMB OKOLJA

Nadaljnje segrevanje podnebja je neizpodbitno. Spremembe okolja, ki nastopijo zaradi podnebnih sprememb, pa močno vplivajo na človekovo življenje. Nekatere spremembe lahko prizadenejo življenjsko okolje človeka v takšni meri, da se je slednji prisiljen seliti. Različne organizacije različno ocenjujejo število preseljenih zaradi okoljskih sprememb do leta 2050:

Mednarodna organizacija za migracije: od 25 milijonov do 1 milijarde
Stern Review on the Economics of Climate Change: 200 milijonov
Phillip Martin v The Global Challenge of Managing Migration: 400 milijonov